Spreminja se ureditev tretje obravnave predloga zakona v DZ-ju in obravnave zadev EU-ja. Spremembe pa naj bi prispevale k boljši organizaciji in učinkovitosti DZ-ja.

Predsednica komisije in prvopodpisana pod predlog Karmen Furman (SDS) je v dopolnili obrazložitvi pojasnila, da predlog vsebuje dve spremembi. Prva se nanaša na ureditev tretje obravnave zakona v DZ-ju. Glede na to, da se v parlamentarni praksi vsebina stališč poslanskih skupin v tretji obravnavi v primerih, ko k predlogu zakona niso vložena dopolnila, ponovi in je vsebinsko enaka kot v prvi oz. drugi obravnavi na seji DZ-ja, se predlaga, da poslanske skupine v tem primeru ne predstavijo svojih stališč do predloga zakona.

To pa ne velja, če so v tretji obravnavi k predlogu zakona vložena dopolnila. V tem primeru se v uvodnem delu točke lahko podajo dopolnilna obrazložitev predlagatelja oz. njegovega predstavnika, mnenje vlade, če ta ni predlagateljica zakona, in stališča poslanskih skupin. Osnovni namen predlagane ureditve je po besedah Furman spoštovanje načela racionalnosti in ekonomičnosti zakonodajnega postopka.

Zakonodajnopravna služba DZ-ja sicer meni, da bi predlagana ureditev, pa čeprav naj bi veljala le v primerih, ko k predlogu zakona ne bi bilo vloženih dopolnil, delovanje DZ-ja v zakonodajnem postopku zožila in ga omejila, v celoti pa izključila tudi možnost, da od predlagatelja zahteva, naj poda dopolnilno obrazložitev.

Druga predlagana sprememba poslovnika se nanaša na ureditev obravnave zadev EU-ja na sejah matičnih delovnih teles. Predlog sprememb predvideva, da te zadeve matična delovna telesa lahko obravnavajo po presoji predsednika, in ne več obvezno, kot je določeno z veljavno poslovniško ureditvijo.

Po predlagani ureditvi bodo predsedniki matičnih odborov glede na vsebino in pomembnost dodeljene zadeve sami presodili, ali bodo zadevo obravnavali. Če matično delovno telo ne obravnava dodeljene zadeve, se šteje, da soglaša s predlogom.

Ker gre za manj zahtevne spremembe poslovniških določb, ki bodo po mnenju predlagateljev omogočile boljšo organizacijo in učinkovitost dela DZ-ja, se predlog sprememb obravnava po skrajšanem postopku.