Z njo se med drugim odpravlja večina omejitev pri lastništvu igralnic ter odpravlja zahteva po sedežu organizatorja posebnih iger na srečo v Sloveniji.

Poglavitni cilj sprememb zakona o igrah na srečo je vzpostavitev pravnega okvira, ki bo omogočal pregledno dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa, so pojasnili na finančnem ministrstvu. Vlada bo koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo dodelila po izvedbi vsakokratnega javnega razpisa.

Medtem ko zdaj v Sloveniji lahko prirejata klasične igre na srečo le dva prireditelja – to sta Loterija Slovenije in Športna loterija, se bo z uveljavitvijo predlaganih sprememb, če jih bo DZ seveda potrdil, to število povečalo. Po novem bo prirediteljev lahko pet.

Ob tem bi se za stave, ki veljajo za specifično vrsto klasičnih iger na srečo, predpisali posebni pogoji za pridobitev koncesije in določili podrobnejši pogoji za njihovo prirejanje.

Pri koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah, se bo odpravila večina omejitev, vezanih na lastništvo, še pravijo na ministrstvu. Podrobnosti niso navedli, toda v prvotnem osnutku iz leta 2015 je bilo zapisano, da bo po novem lahko lastnica igralnice vsaka gospodarska družba z vsaj štirimi milijoni evrov kapitala. S tem bi bili vzpostavljeni pogoji za pridobitev domačih in tujih vlagateljev.

Trenutno velja, da imajo lahko navadne delnice in s tem pravico do upravljanja družb s koncesijo le država, lokalne skupnosti, pravne osebe v 100-odstotni lasti države in pa tudi gospodarske družbe, vendar lahko te skupaj pridobijo največ 49 odstotkov navadnih delnic, izpolnjevati pa morajo vrsto pogojev.

Novela bi poleg tega odpravila zahtevo, da je za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo potrebna licenca. To bi bilo verjetno dobrodošlo za igralnico, za zaposlene pa nekoliko manj. Kot je predsednik uprave Hita Tomaž Repinc povedal marca, ko je predlagane spremembe obravnaval nadzorni svet novogoriške družbe, bi to namreč pomenilo možnost premeščanja zaposlenih na različna delovna mesta po podjetju in tako zmanjšanje števila reguliranih poklicev.

Načrtovane spremembe naj bi segale tudi na področje obdavčitve iger na srečo, ob čemer je Repinc opozoril, da za Hit že sedanje stopnje obdavčitev niso konkurenčne z okoliškimi igralnicami v Italiji in Avstriji.