Kristina Modic in Samo Zver sta nagrado prejela za projekt Za solidarnost in vseevropski zdravstveni napredek bolnikov z rakom. Nagrajenca sta organizirala uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparatur za napredno zdravljenje raka, s katero sta spodbudila solidarnost in poudarila pomen dostopnosti do javnih zdravstvenih storitev. Akcija je tudi pomemben prispevek k uresničevanju načrta za boj proti raku v EU-ju.

Nagrajenca so za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagali evropski poslanke in poslanci iz Slovenije Tanja Fajon, Milan Zver, Irena Joveva, Ljudmila Novak, Klemen Grošelj in Franc Bogovič.

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci EU-ja, pa tudi vrednote listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja ter zgodovinski spomin.

Kandidate za nagrado lahko predlagajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, posamezniki, skupine ter organizacije civilne družbe.

Odbor za podelitev nagrade vsako leto s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev in zastopanost moških in žensk. Letos je Evropski parlament razglasil 28 dobitnikov nagrade državljan Evrope iz 27 držav članic Evropske unije.

Nagrado državljan Evrope so v preteklih letih iz Slovenije prejeli pravnik Lovro Šturm, pisatelji Boris Pahor, Alojz Rebula, Drago Jančar in Evgen Bavčar, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, popotnik Tomo Križnar, društvo Simbioza ter Zveza društev upokojencev Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije.

Osrednja prireditev, na kateri bodo podeljene nagrade državljan Evrope za leti 2020 in 2021, bo 9. novembra v Bruslju.