V poslanici je pozval k solidarnosti med delavci, narodi, generacijami in solidarnosti s planetom.

"Solidarnost ni prazna beseda ali abstrakten pojem, temveč oprijemljiva in praktična vez med nami, v dejanjih in besedah, organiziranju in politični volji," je zapisal v poslanici. Solidarno povezovanje in odločen boj sta namreč v preteklosti izborila vse pravice, v katerih kot vključujoča družba danes lahko uživamo in ki jih razumemo kot samoumevne.

Med njimi je Maljevac navedel pravice do osemurnega delovnika, dopusta, porodniške in bolniške odsotnosti, do izobraževanja in dostopa do zdravnika, volilno pravico za ženske, pravico svobodnega odločanja o lastnem telesu ter pravice LGBT-skupnosti in drugih manjšin. "Vse, popolnoma vse, kar kot družba danes smo, je rezultat solidarnosti med ljudmi," je zapisal.

Zato ga veseli, da je vrlina solidarnosti že leta 2005 dobila svoje prepoznanje in veljavo tudi v Generalni skupščini Združenih narodov, ki jo je s posebno resolucijo opredelila kot eno temeljnih in univerzalnih vrednot ter srž odnosov med ljudmi v 21. stoletju. Skupščina je ob tem 20. december razglasila za mednarodni dan človeške solidarnosti.

"Ob tej priložnosti izrekam iskrene čestitke vsem, ki to plemenito vrednoto nosite v svojem bitju in jo udejanjate z delom, prostovoljstvom, aktivizmom, v skupnosti in v odnosih," je zapisal minister. Zahvalil se je zaposlenim in prostovoljcem v socialnem varstvu, zdravstvu, zaščiti in reševanju, učiteljem, komunalnim delavcem, vzdrževalcem infrastrukture, delavcem v proizvodnih obratih in na gradbiščih, dostavljavcem, zaposlenim v kulturi, športu in medijih. "Hvala, ker prispevate in gradite skupnost," je dodal.

Po njegovih besedah se solidarnost končno udejanja tudi na političnem parketu. "Na ministrstvu in v vladi nam je kljub družbenim, ekonomskim in podnebnim izzivom uspelo narediti nekaj ključnih korakov k družbi solidarnosti in vzajemnosti," je prepričan. Pri tem je navedel sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, interventni zakon, ki bo pomagal zaposlenim v domovih starejših, pomoč tistim, ki jih je prizadela poletna ujma ter ureditev proračunskega financiranja javne stanovanjske gradnje. "Solidarnost se je končno prevedla tudi v politično voljo," je prepričan Maljevac.