Medtem četrtina prebivalcev kot dobro ocenjuje delovanje države na področju organizacije cepljenja in pridobivanja zadostnega števila odmerkov cepiv.

Na inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so tokrat ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kako zadovoljni so z delom vlade in organizacijo cepljenja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, podatki kažejo, da je delež anketirancev, ki so zaradi trenutnih razmer zelo zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih, v primerjavi z aprilom v maju narasel za 12 odstotnih točk, z 38 odstotkov na 50 odstotkov. Upadel pa je delež tistih, ki sploh niso zaskrbljeni, in sicer s 35 odstotkov na 25 odstotkov.

Medtem četrtina vprašanih meni, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v osebno svobodo, opažajo na Mediani. Polovica anketirancev pa meni, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo.

Prav tako polovica vprašanih meni, da se ukrepi, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. V primerjavi z aprilom pa je v tokratnem merjenju upadel delež tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju, in sicer s 23 odstotkov na 14 odstotkov.

39 odstotkov vprašanih meni, da se druge države bolje spopadajo s koronavirusom kot Slovenija, nekaj več kot 20 odstotkov pa zaupa vladi, da bo sprejela prave odločitve za državo in da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive.

Pozitivno spremembo v primerjavi z aprilom na Mediani beležijo pri oceni vlade, predvsem glede pridobivanja zadostnega odmerka števila cepiv. Na tem področju vlado dobro ocenjuje 25 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotnih točk več kot v aprilu.

Mediana je v tokratni raziskavi ugotavljala tudi, kaj prebivalci Slovenije pričakujejo od življenja v prihodnje.

Kot so ugotovili, več kot 60 odstotkov vprašanih meni, da se bo običajno življenje kot posledica epidemije obrnilo na slabše. Kljub temu pa že dva meseca opažajo trend optimizma, saj se viša delež tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje spremenilo na bolje. Delež takšnih se je v maju zvišal s 14 odstotkov na 17 odstotkov.

Delež prebivalcev, ki meni, da jim je izbruh koronavirusa pomagal bolj ceniti to, kar imajo, pa je v maju znašal 49 odstotkov, kar je za devet odstotnih točk manj kot v aprilu.

Javno raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 19. maja z metodo spletnega anketiranja. V njej je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije.