Mlade je pozvala, naj spodbujajo, govorijo in živijo strpnost, solidarnost ter sprejemanje drug drugega.

Migracije so vedno aktualna tema, zato je prav, da se o tej temi pogovarjajo z mladimi, so izpostavili na dogodku. Ministrstvo za notranje zadeve je nacionalna kontaktna točka za Evropsko migracijsko mrežo, zato bo danes in v sredo potekal dogodek za mlade, s katerim zaznamujejo evropsko leto mladih skozi prizmo evropske migracijske politike, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Ministrica meni, da morajo biti mladi ob porastu nestrpnosti in sovražnega govora strpni. "Samo na tak način bomo lahko svetovni kurz obrnili v pravo in dobro smer, družba pa se bo spreminjala na bolje," je dejala.

Evropska unija (EU) je namreč letošnje leto razglasila za evropsko leto mladih. S tem želi poudariti vključevanje mladih v oblikovanje evropskih politik. "Želimo namreč odziv in pogled mladih na to temo in jih vključiti v posvetovalne procese in druge javne politike EU-ja, usmerjene k odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni," so zapisali na ministrstvu.

Večino migracijskih tokov predstavljajo zakonite migracije, ki jih spodbuja želja po boljšem ekonomskem življenju, izobrazbi, združitvi družine in podobno. Kljub temu pa se žal vedno bolj povečujejo tudi tako imenovane prisilne migracije. To so migracije oseb, ki bežijo pred vojnami, konflikti, kratenjem človekovih pravic in tudi večjimi naravnimi katastrofami, pojasnjujejo.

V sodobnem svetu morajo biti ključna izhodišča demokratičnih politik na področju migracij varnost ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic in upoštevanje potreb tako družb, iz katerih ljudje prihajajo, kot družb, kamor se priseljujejo. Upravljanje migracij mora biti celovito in mora hkrati omogočati prilagajanje izvajanja konkretnih politik in ukrepov aktualnim razmeram tako v prizmi svetovnega kot tudi lokalnega, menijo.

Strokovnjaki s področja migracij in tujske zakonodaje z ministrstva in policije so študentom na praktičnih primerih predstavili ključne vidike migracijske politike EU-ja, kot so zakonite migracije, nedovoljene migracije, mednarodna zaščita, državljanstvo, integracija in vračanje, in druge vidike ureditve migracij pri nas in v EU-ju.

Današnji dogodek je bil tako namenjen učenju in ozaveščanju mladih o pomenu migracij, drugi del dogodka, ki bo v sredo, pa bo namenjen izmenjavi mnenj o migracijah s kolegi iz drugih držav članic EU-ja.

Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena 14. maja 2008. Glavni namen mreže je zagotavljati institucijam EU-ja in državam članicam najnovejše, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in mednarodni zaščiti.