Navzoči so se posvetili prehranski varnosti, lokalni hrani in digitalizaciji. Ministrica je obenem obiskala rejsko društvo za lisasto pasmo.

Kot je udeležencem konference predstavila ministrica Irena Šinko, je eden prvih ciljev razvoja kmetijske politike v prihodnje stabilna pridelava varne, kakovostne, raznolike in cenovno dostopne hrane. Bistveno bo tudi zagotavljanje prehranske varnosti in čim višje stopnje samooskrbe, so po koncu obiska ministrice sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Prehod na trajnostno prehrano vidimo kot skupen in dolgoročen cilj, glede katerega potrebujemo v družbi konsenz in predvsem skrbno preučitev vseh vidikov tega prehoda," je poudarila Irena Šinko. Za zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji bo po njenih besedah treba okrepiti promocijo lokalne hrane. Ta mora temeljiti na tem, da je lokalna hrana boljša, sezonska in cenovno dostopna, hkrati pa bistveno prispeva k okoljskim ciljem.

Deležniki in kupci se morajo zavedati, da z nakupom lokalno pridelane hrane pomagajo številnim slovenskim družinam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ter slovenski živilski industriji, je dodala.

Na konferenci sta sodelovala tudi namestnik generalne direktorice direktorata za kmetijstvo Igor Ahačevčič ter predstavnik direktorata za hrano in ribištvo na kmetijskem ministrstvu Martin Gosenca.

Ahačevič je zbranim predstavil novi strateški načrt skupne kmetijske politike, Gosenca pa je sodeloval na okrogli mizi Samooskrba s kvalitetno hrano: Breme odgovornosti na kmetu ali kupcu. Predstavniki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so sodelovali pri predstavitvi dobrih primerov črpanja sredstev skupne kmetijske politike.

Ministrica se je v okviru obiska Pomurja udeležila tudi občnega zbora Rejskega društva za lisasto pasmo Gornja Radgona v Spodnjih Ivanjcih. Članom društva je predstavila novosti strateškega načrta skupne kmetijske politike in jih pozvala h koriščenju ukrepov za izboljšanje dobrobiti živali.

"V strateškem načrtu so na voljo sredstva za rekonstrukcijo in obnovo hlevov, kar pripelje do izboljšanja dobrobiti živali. Smiselno je, da tisti, ki želite izvesti te ukrepe, to izkoristite," je poudarila. Za prihodnost je poudarila pomen povezovanja med kmeti, s čimer bi se izboljšala njihova pogajalska moč v odnosu do živilske industrije.

Člani društva so ministrici predstavili aktualne izzive, s katerimi se spopadajo, so še sporočili z ministrstva.