Če bodo nadaljevali postopek javnega naročanja, bodo ponovno izvedli resno presojo ponudb, skladno z določbami zakonodaje.

Državna revizijska komisija je v sredo sporočila, da je ugodila zahtevku za revizijo, ki ga je pri razpisu pravosodnega ministrstva v okviru projekta digitalizacije notarskih storitev zahtevalo podjetje eIUS. To je izpodbijalo odločitev ministrstva, da javno naročilo odda izbrani skupini ponudnikov, ki jo sestavljajo podjetja Žejn, PartIT in izbrani ponudnik Zaslon Telecom.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je ministrstvo za pravosodje pri odločanju o primernosti ponudbe ravnalo v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami zakona o javnem naročanju. Izbrani konzorcij namreč kljub jasni, natančni in nedvoumni zahtevi naročnika v ponudbi ni predstavil dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Komisija je zato zahtevku podjetja eIUS za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji posla izbranemu ponudniku.

Na ministrstvu pravijo, da bodo odločitev komisije proučili. Če bodo ponovno sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila v okviru omenjenega projekta, pa bodo izvedli resno presojo ponudb, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili zakona o javnem naročanju ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije.

Projekt digitalizacije notarskih storitev se je nedavno znašel tudi v predlogu interpelacije o delu pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. V njem ji ob odgovornosti pri domnevnih nepravilnostih nakupa prostorov za sodišča na Litijski cesti v Ljubljani očitajo tudi negospodarno ravnanje pri omenjenem projektu.

Ta je ocenjen na okoli 1,8 milijona evrov, pri čemer bo dober milijona evrov zagotovljen iz evropskih sredstev, s tem denarjem pa bodo omogočili celovito poslovanje notarjev tudi v elektronski obliki.