Konec leta 2023 je takratnemu varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorju Hrovatiču potekel petletni mandat, zato je ministrstvo 9. novembra lani objavilo javni poziv zainteresiranim kandidatom.

Na razpis so se v predvidenem roku prijavili trije kandidati. Dva od teh nista izpolnjevala zahtevanih pogojev glede desetih let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil ali živilskih proizvodov. Tretji kandidat, ki je izpolnjeval pogoje, je bil povabljen na razgovor, vendar se komisija po razgovoru z njim zanj ni odločila, so pojasnili na ministrstvu.

Ker kandidata kljub prispelim prijavam ni bilo mogoče izbrati, bo ministrstvo razpis za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v kratkem ponovilo.

Varuh sicer svoje delo opravlja nepoklicno, upravičen pa je do nagrade za opravljeno delo in do povračila potnih stroškov.

Pred Hrovatičem je funkcijo, vzpostavljeno leta 2015, opravljal Jože Podgoršek, ki je pozneje prevzel položaj ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.