Poziv je bil potreben, ker zdajšnjemu namestniku Simonu Savskemu 31. julija poteče mandat, predsednica pa se po prvem pozivu ni odločila za kandidata.

Poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je predsednica republike v uradnem listu objavila 17. aprila. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek.

Po zakonu je lahko za namestnika predsednika KPK imenovan državljan Slovenije, ki med drugim obvlada slovenski jezik, ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje in deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana visokošolska izobrazba druge stopnje. Zoper kandidata na sme biti vložena pravnomočna obtožnica, prav tako ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Ne sme biti član organov politične stranke in mora po evropski jezikovni lestvici izkazovati višjo raven znanja angleškega ali francoskega jezika.

Kandidaturi so morali kandidati priložiti strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela KPK ter njeno uporabnost in izvedljivost za čas trajanja svojega mandata. Pred imenovanjem jih bo urad predsednice republike povabil na javno predstavitev, je zapisano v javnem pozivu.

Namestnik predsednika KPK je imenovan za dobo petih let. Imenovan je lahko največ dvakrat zapored.

Predsednica republike je prvi javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika KPK objavila 9. februarja. Nanj se je prijavil en kandidat, vendar se predsednica republike ni odločila za njegovo imenovanje. Kot so za STA pojasnili v njenem uradu, kandidat ni izpolnjeval vseh meril oz. si je predsednica zaradi pomembnosti funkcije želela, da bi lahko izbirala med nekoliko večjim naborom kandidatov.