Drugi rok za oddajo vlog je 22. julij do 12. ure.

Sredstva bodo namenili za vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje sistema množičnega javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil na mobilne telefone, kot je obveščanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter alarmiranje v primeru neposredne nevarnosti.

Sistem bo med drugim omogočal obveščanje in alarmiranje tudi za gluhe in naglušne. Za končnega uporabnika mobilnih storitev bo javno obveščanje in alarmiranje s posredovanjem opozorilnih obvestil uprave za zaščito in reševanje brezplačno.

Javni razpis spada v okvir programa evropske kohezijske politike, vrednost celotnega razpisa pa je 3.499.999 evrov.