Predstavili so ji težave, s katerimi se invalidi srečujejo v vsakdanjem življenju, na srečanju pa so se dogovorili, da se bodo najprej lotili hitro rešljivih. Med njimi je možnost brezplačnega javnega prevoza za vse invalide.

Po besedah predsednice DZ-ja so predstavniki invalidskih organizacij opozorili na težave, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Gre predvsem za težave z dostopnostjo, tako fizično kot digitalno. V nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) si želijo sodelovati v zakonodajnem postopku, kar je po njenih besedah prav, saj "seveda oni najbolje vedo, kaj potrebujejo za kakovostno življenje".

Na današnjem srečanju so nekaj časa namenili tudi možnosti brezplačnega javnega prevoza za vse invalide, ne le tiste, ki so brezposelni. Klakočar Zupančičeva takšno pobudo podpira in verjame, "da lahko najdemo sredstva, ki bodo takšno stvar tudi omogočila".

Sama si želi plodnega sodelovanja z invalidskimi organizacijami, danes pa so se dogovorili, da gredo "korak za korakom" in najprej naslovijo težave, ki so hitro rešljive. Nato pa bi se lotili sistemskih problemov, kot sta dolgotrajna oskrba in osebna asistenca.

Klakočar Zupančičeva je tudi spomnila, da se je s predstavniki NSIOS-a srečal tudi predsednik vlade Robert Golob, na sestanku pa so se dogovorili za vzpostavitev operativnega organa, ki bo sestavljen iz predstavnikov vlade in invalidskih organizacij.

Ta organ bo na operativni organ obravnaval izzive, s katerimi se srečujejo invalidi. Klakočar Zupančičeva verjame, da gre za zelo potreben organ, ki bo lahko pripravljal kakovostne rešitve oz. spremembe zakonskih in podzakonskih aktov. V. d. predsednice NSIOS-a Mateja Toman pričakuje, da bo ta skupina ustanovljena v oktobru.

V nacionalnem svetu so bili sicer po besedah Tomanove z današnjim srečanjem zadovoljni. Veseli jih, da je predsednica DZ-ja poudarila pomembnost načela "nič o invalidih brez invalidov". Hkrati pa so poudarili tudi nekaj zelo konkretnih tem in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Zadovoljni so tudi z zagotovilom Klakočar Zupančičeve, da bodo invalidi vključeni v postopke pri obravnavi vseh vsebin, ki se jih tičejo.

V invalidskih organizacijah so na današnjem srečanju odprli ožji nabor odprtih vprašanj, ki bi jih lahko rešili v kratkem. Poleg brezplačnega prevoza so odprli še področje zdravstvene zakonodaje. Poudarili so tudi, da bodo v kratkem pristopili k celovitim pogovorom glede ureditve osebne asistence in dolgotrajne oskrbe.