Na urad predsednice republike so do roka, ki je potekel ob 15. uri, prispele štiri kandidature za informacijskega pooblaščenca oziroma pooblaščenko, so sporočili z urada predsednice. Novega informacijskega pooblaščenca oziroma pooblaščenko bo na položaj imenoval DZ na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar.

"V skladu z zakonom o informacijskem pooblaščencu za pripravo predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni treba objaviti javnega poziva, zato se bom odločala med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati po tem javnem pozivu, lahko pa v imenovanje državnemu zboru predlagam tudi drugega kandidata," je predsednica republike zapisala v pozivu, objavljenem 1. marca.

Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovan državljan Slovenije, ki ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Kandidaturi oziroma predlogu mogočega kandidata morajo biti priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon. Če tretja oseba poda predlog mogočega kandidata, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen kandidaturo sprejeti, piše v pozivu.

Informacijski pooblaščenec oziroma pooblaščenka bo imenovan za pet let in je lahko še enkrat znova imenovan.

Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik 17. julija poteče drugi mandat, zato ne more več kandidirati na to mesto.