Rok za prijavo na poziv, ki so ga objavili 17. januarja, so podaljšali do 16. februarja, je razvidno s spletne strani.

Gre za 31 javnih zavodov, od tega večinoma za bolnišnice, pa tudi zavod za transfuzijsko medicino, zavod Slovenija transplant, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, pa tudi Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani.

Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima javni zdravstveni zavod sedež.

A nekatere od teh sprva postavljenega 15-dnevnega roka za predlaganje kandidatov niso ujele, saj tudi občine, kot je zaznati s spletnih strani, svoje kandidate iščejo z javnimi pozivi. Tako je ministrstvo rok podaljšalo za še 15 dni, do 16. februarja.

Kandidati morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, in izkazovati ustrezna znanja s področja zdravstva (zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvene dejavnosti), upravljanja, ekonomije ali prava (poznavanje osnovne zakonodaje s področja zdravstva) in vsaj enega od področij pristojnosti in vloge sveta zavoda, poslovanja, financiranja in organiziranosti zavoda.

Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V svet zavoda ne morejo biti imenovani državni in občinski funkcionarji, predstavniki pogodbenih partnerjev zdravstvenega zavoda in njihovih združenj, predstavniki poklicnih združenj ali zbornic v zdravstvu, predstavniki pravnih oseb, ki ponujajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja, zdravila in medicinske pripomočke, ter predstavniki drugih pravnih oseb, katerih sodelovanje v svetu zavoda bi vplivalo ali ustvarjalo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog, še izhaja iz poziva.