Zakona DZ v prvem poskusu ni sprejel, po mnenju vlade je izobraževanje za tuje otroke že ustrezno urejeno.

V NSi-ju so na novinarski konferenci pojasnili, da predlog z enako vsebino znova vlagajo, saj gre za resno težavo, ki jo vsak dan v nekaterih šolah doživljajo tako učenci kot starši. Predlog po besedah poslanke Ive Dimic podpirajo tudi vsa tri občinska združenja, ravnatelji in učitelji. "Najpomembnejše pa je, da nas podpirajo starši otrok, ki ne znajo slovenskega jezika," je dejala in dodala, da so zaradi tega v stiski tudi starši.

Stiske se po njenih besedah pojavljajo, ker se otroci ne čutijo enakovredne, ker ne razumejo vseh navodil učiteljev. "NSi bo zakon o pripravljalnicah vlagal toliko časa, dokler ga vlada ne bo sprejela," je dejala. Podobno so se te težave lotile tudi druge države EU-ja.

V osnovne šole je vsako leto več vpisanih otrok tujih državljanov, katerih materni jezik ni slovenščina. Zato v razredu nastajajo stiske, otroci se ne počutijo sprejete, prav tako pouk poteka nekoliko težje, je dodala.

V NSi-ju zato predlagajo uvedbo pripravljalnic, ki bi bile namenjene spoznavanju slovenskega jezika in slovenske kulture, trajale bi eno leto, ustanovilo pa bi jih lahko več šol skupaj. Otroci bi skupaj z drugimi vrstniki obiskovali tudi predmete športne vzgoje, likovno umetnost in glasbeno umetnost ter po presoji ravnatelja tudi druge predmete izbirne vsebine in dejavnosti.

Predlog z enako vsebino so vložili že oktobra, a v DZ-ju ni dobil zadostne podpore. Vlada predlagane novele zakona ni podprla. Opozorila je, da predlog postavlja otroke, katerih materni jezik ni slovenščina, v neenakopraven položaj v primerjavi z vrstniki. Hkrati je po njeni oceni osnovnošolsko izobraževanje za otroke, ki jih naslavlja predlog, že ustrezno urejeno. Predlog pa nato tudi ob obravnavi na matičnem odboru DZ-ja ni bil deležen zadostne podpore, zato se je prejšnji mesec zakonodajni postopek zanj končal.