Omejitve vpisa ima 110 študijskih programov oziroma smeri.

Pristojni organi visokošolskih zavodov so po navedbah Ukoma sprejeli sklepe o omejitvi vpisa za skupaj 110 študijskih programov oziroma smeri in načinov študija.

Vlada pa je dala soglasje k predlogu Univerze v Ljubljani za povečanje rednih vpisnih mest za šest študijskih programov z omejitvijo vpisa. Na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija na fakulteti za računalništvo in informatiko ter fakulteti za elektrotehniko se je število vpisnih mest povečalo s 30 na 45 ter na univerzitetnem enopredmetnem programu prve stopnje Anglistika na filozofski fakulteti s 30 na 40.

Na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje Azijske študije, dvopredmetna smer: Koreanistika na filozofski fakulteti se je število vpisnih mest povečalo s 16 na 18, Geodezija in geoinformatika na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo s 30 na 37, Gradbeništvo na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo z 80 na 100 in visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Operativno gradbeništvo na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo s 60 na 78 mest.