Na pravosodnem ministrstvu in vrhovnem sodišču so za STA odgovorili, da je reševanje tega vprašanja na vrhu seznama njunih prednostnih nalog.

Kot je zapisal Virnik, je vlada problematiko neustreznih plač naslovila le v odnosu do funkcionarjev, torej sodnikov in tožilcev, pri tem pa spregledala javne uslužbence, ki vse pogosteje odhajajo iz sodnega sistema.

Da so delovna mesta javnih uslužbencev v pravosodju neustrezno vrednotena, sta po Virnikovih besedah ugotovili tudi analiza strukture delovnih mest, potrebnih za delovanje sodstva, in bela knjiga o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu, s katerima se je vlada seznanila na seji 22. septembra lani. Informacijo o seznanitvi so za STA potrdili na ministrstvu za pravosodje.

Če bosta ta dva dokumenta ostala zgolj mrtvi črki na papirju, bo sindikat to razumel kot kršitev stavkovnega sporazuma, je v pozivu napovedal Virnik. Odgovor vlade pričakuje do konca meseca, v nasprotnem primeru bo sindikat bistveno zaostril svoje dejavnosti. Tega doslej ni storil, saj so v sindikatu verjeli, da je vlada k podpisu stavkovnega sporazuma pristopila z enako resnostjo in željo po reševanju nakopičenih težav kot sindikalna stran, je zapisal Virnik.

Na ministrstvu za pravosodje so za STA odgovorili, da so zavezani srednje- in dolgoročnim predlogom iz dokumentov, kar terja spremembe zakonodaje. Spremembe sodniške zakonodaje, ki bodo vključevale tudi zaveze iz bele knjige, so po zagotovilih pravosodnega ministrstva med njihovimi letošnjimi prednostnimi nalogami.

Uveljavitvam kratkoročnih rešitev iz obeh dokumentov je po navedbah pravosodnega ministrstva zavezano vrhovno sodišče. Na slednjem so za STA odgovorili, da so se z obema dokumentoma seznanili že junija 2021, ko so z njima seznanili tudi predsednike sodišč. Ob tem so na vrhovnem sodišču zagotovili, da predloge iz bele knjige uvrščajo med letošnja prednostna področja. Dodatno težo temu so dali na odprtju sodnega leta pred mesecem dni, ko so z nalogami sodstva na tem področju seznanili tudi vsa sodišča.

Virnik je v dopisu vrhovnemu sodišču pohvalil posamezna sodišča, ki so ustrezne ukrepe že dejansko začela izvajati. "Kar pa seveda ne vpliva na položaj zaposlenih na sodiščih, ki tega doslej niso storila", je bil kritičen. Svetle izjeme je Virnik poudaril, saj da kažejo, da je ustrezne ukrepe mogoče izvesti in da ni utemeljenih razlogov, da tega ne bi storila tudi preostala sodišča.