Prvo omenjeno pobudo je vložila civilna iniciativa Glas upokojencev, drugo pa Srebrna nit.

Po zakonskem predlogu civilne iniciative Glas upokojencev bi pokojnine v znesku do 1000 evrov zvišali za 20 odstotkov, pokojnine do 1500 evrov za deset odstotkov, pokojnine nad 1500 evrov pa za pet odstotkov. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme.

Zakonski predlog društva Srebrna nit pa omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja v skrajni stiski posameznika ob koncu življenja, ko mu ne moreta pomagati niti medicina niti paliativna oskrba. Predlog izrecno odklanja pomoč v primeru akutnih duševnih motenj, določa obvezno mnenje psihiatra o opravilni sposobnosti bolnika in psihiatrovo navzočnost pri sklepnem dejanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Hkrati predvideva notarsko overovitev bolnikove prošnje in informirane odločitve, za izdajo recepta za smrtonosno učinkovino pa določa komisijo RS za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Bolniki se bodo lahko tudi vnaprej odrekli skrajševanju življenja, če si tega ne želijo.

Če bo ponudnikom v 60-dnevnem roku uspelo zbrati 5000 podpisov podpore pod posamezni predlog, bo predsednica DZ-ja po prejetju predlogov zakonov z zadostnim številom podpisom obvestila poslance o začetku zakonodajnega postopka.