Čeprav na ministrstvu poudarjajo, da predlog reorganizacije upravnih enot prinaša optimizacijo organiziranosti poslovanja, ki bi zagotavljala bolj kakovostne storitve in enakovredno obravnavo državljanov, so slovenski župani izrazili pomisleke o vsebini predlogu, predvsem zaradi krnitve posameznih storitev, so v poslanski pobudi ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik poudarili poslanci SD-ja.

Ob tem so poudarili, da ima vsako lokalno okolje specifične potrebe, zato vsaka upravna zadeva zahteva neposredno sodelovanje. Tako je po mnenju SD-ja najpomembnejša kvaliteta uradnikov povezovanje in razumevanje lokalnih potreb, ki prispeva h kakovosti storitev in zagotavlja, da je upravna enota hiter in učinkovit javni servis za vse.

Tega pričakujejo tudi delodajalci, opominjajo poslanci SD-ja. "Težava pa ostaja dolgotrajnost postopkov za pridobivanje delovnih dovoljenj, na katere lahko tujci čakajo tudi do šest mesecev. Med bolj obremenjene upravne enote pa že v tem trenutku sodijo tiste v mestnih središčih," so zapisali. Kljub temu pa predlog predvideva, da bi se reševanje zadev na področju tujcev preneslo zgolj na nekaj upravnih enot.

V SD-ju so hkrati spomnili, da tudi zbornica arhitektov, inženirska zbornica ter pristojne upravne enote poudarjajo, da je pot do popolne vloge preveč zapletena in zamudna. Med drugim tudi na račun števila sodelujočih v postopku pridobivanja posamičnega gradbenega dovoljenja. Uradniki morajo imeti dober pregled nad lokalnimi okoliščinami, zato morajo tudi upravne enote ohraniti svojo lokalno orientacijo, poudarjajo v SD-ju.

Na omenjene težave opozarjajo tudi slovenski župani, so spomnili. Župani podravskih občin so se namreč ta teden odločili ministrici Ajanović Hovnik poslati zahtevo za pojasnila glede predvidene reorganizacije upravnih enot. Ob tem so poudarili, da reorganizaciji, ki ptujski enoti jemlje trenutni status, nasprotujejo.

Poslanci SD-ja tako v poslanski pobudi ministrstvo med drugim pozivajo, da koordinacijska skupina za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v pripravo predlogov o reorganizaciji upravnih enot, aktivno vključi izkušnje in potrebe županov v zvezi s krepitvijo upravnega poslovanja upravnih enot, prav tako pa tudi opravi terenske obiske sedežev upravnih enot in pridobi njihova stališča ter predloge o ukrepih za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot.