Kot so ob vložitvi pisne poslanske pobude poslanke Tatjane Greif sporočili iz Levice, je femicid najpogostejši vzrok nasilne smrti žensk po vsem svetu, tudi v Sloveniji. "Več kot polovico vseh nasilnih smrti žensk povzročijo njihovi intimni partnerji ali nekdanji partnerji. V okviru nasilja v partnerskih odnosih je večina, to je tri četrtine, žrtev žensk. Stopnja femicida narašča, v medijih sledimo tragičnim smrtim žensk, ki so umrle od roke lastnega partnerja," so zapisali.

Da potrebujemo novo zakonsko definicijo nasilja nad ženskami, ki vključuje tudi femicid kot obliko kaznivega dejanja zoper življenje oziroma obliko kriminalitete na podlagi spola, meni tudi poslanka Greif.

"Najbolj skrajno nasilje nad ženskami je treba najprej ustrezno poimenovati, če se želimo z njim učinkovito spopasti. Z uporabo spolno nevtralnih izrazov – kot so umor ali uboj – za dejanja naklepnega odvzema življenja ženske s strani moškega, se ne upošteva družbenih razlogov, ki vodijo v kriminaliteto zaradi spola. Predvsem pa bo pravna opredelitev femicida kot kaznivega dejanja pripomogla k razvoju preventive na tem področju," je prepričana poslanka Levice.

Ministrstvi za pravosodje in za notranje zadeve sta v tem mandatu po navedbah Levice že pokazali dobršno mero občutljivosti za problematiko nasilja nad ženskami in družinskega nasilja, zato upajo, da bodo rešitve kmalu ugledale luč sveta.

V zvezi z vsem navedenim tako poslanka Greif vladi predlaga, da opredeli pravno definicijo kaznivega dejanja femicida kot spolno zaznamovanega nasilja nad ženskami, da opredeli femicid kot kaznivo dejanje v kazenskem zakoniku in določi sankcije zanj.

Predlaga tudi izdelavo več področnih protokolov in vzpostavitev modela za izobraževanje strokovnega kadra za delo na področju preprečevanja in pregona femicida. Poslanka Levice vladi predlaga tudi, da izvede kampanjo za ozaveščanje najširše javnosti o družbeni in individualni nevarnosti in škodljivosti nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Uzakonitev kaznivega dejanja femicida je nedavno napovedala tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Napovedala je, da se bodo sprememb na ministrstvu lotili jeseni.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in koordinator Levice Luka Mesec pa je na nedavni okrogli mizi o izzivih na področju duševnega zdravja opozoril, da je bilo lani v Sloveniji 13 femicidov. Zato želijo, kot je dejal, z resolucijo o enakih možnostih moških in žensk, ki je šla 12. maja v medresorsko usklajevanje, okrepiti kapacitete varnih hiš in delovanje socialnih delavcev na terenu.