DVK je za predčasno glasovanje določil zadnji torek, sredo in četrtek pred volitvami. Kot osebni dokument, ki ga morajo volivci predložiti na volišču za predčasno glasovanje, velja osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje.

Predčasno glasovanje poteka na voliščih, ki jih v posameznih okrajih določijo okrajne volilne komisije. Volivka oziroma volivec ne more predčasno glasovati izven okraja stalnega prebivališča, so opozorili na DVK-ju.

Seznam volišč za predčasno glasovanje z naslovi in območji volišč je DVK objavil na spletni strani pod zavihkom Volišča.