Posnetek celotne 12. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija

Marica Uršič Zupan je povedala, da uporabniki storitev Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) pričakujejo visoko raven jezikovne kulture in kulture govora, ki hkrati pomeni zgled za uporabo jezika v družbi. Zdi se ji umestno, da bi razmislili o uvedbi fonetične službe na Televiziji Slovenija (TV SLO), o lektorski službi za slovenski jezik na televiziji v Kopru ter o lektorski in fonetični službi za italijanski jezik v Regionalnem centru RTV SLO Koper-Capodistria na podoben način, kot je urejeno za madžarski jezik. Glede na današnji dogovor bo varuhinja pripravila smernice za rešitev izpostavljenih vprašanj.

V. d. direktorja Radia Slovenija Mirko Štular je poudaril pomen centra za kulturo govora na radiu, ki ima temelje v 60. letih in predstavlja ključno podporo pri rabi slovenščine v radijskih programih. Za nastopanje v živo na radiu zahtevajo vsaj eno leto izobraževanja, je povedal. Radio Slovenija je po njegovem mnenju pomemben ustvarjalec govorne norme, torej tistega, kar naj bi postalo standard govorjene besede v družbi.

Z opozorili, da je treba za jezikovno kulturo in kulturo govora zelo skrbeti, se je strinjal tudi v. d. direktorja TV SLO Uroš Urbanija. Na TV SLO sicer že potekajo ustrezni tečaji, bi pa lahko ta vidik še okrepili, se je strinjal.

V razpravi je programski svetnik Aleksander Hribar, ki je predstavnik zaposlenih, menil, da bi morali na TV SLO tudi za napovedovalce vremena veljati maksimalni standardi govora, ne le minimalni. Jožef Jerovšek, ki ga je v programski svet predlagala stranka SDS, pa je izrazil prepričanje, da bi se morali novinarji pozdravljati v slovenščini, tudi če gre za bolj vedre programske vsebine, kjer uporabljajo več slenga.

Programski svet je imenoval tudi tri člane v žirijo za podelitev nagrade Franeta Milčinskega - Ježka, in sicer Iva Bana, Patrika Grebla in Alenko Gotar. RTV SLO podeljuje nagrado z željo, da bi spodbudili izvirne dosežke in nagradili opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Nagrado je lani prejel glasbenik, pevec, avtor besedil in prvi mož skupine Orlek Vlado Poredoš.