Med drugim je ugotovilo, da je v dveh primerih izplačal prenizek dodatek na delovno dobo, za nekatere storitve pa ni izvedel javnega naročila. Računsko sodišče zahteva predložitev odzivnega poročila, podali so tudi nekatera priporočila.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v nekaterih primerih posloval v neskladju s predpisi, so sporočili z računskega sodišča.

Zagovornik je namreč dvema javnima uslužbencema izplačal prenizek dodatek za delovno dobo v skupnem znesku 146 evrov. Za storitve grafičnega oblikovanja, storitve tiskanja ter storitve prevajanja in lekture v skupnem znesku 88.863 evrov ni izvedel postopka oddaje javnega naročila. Prav tako je prevzel obveznosti prek dovoljenega obsega prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Računsko sodišče Zagovorniku očita še, da pred plačilom računov v skupni ocenjeni vrednosti 1500 evrov ni preveril pravnega temelja in višine obveznosti, nekatere obveznosti pa je v informacijskem sistemu MFERAC evidentiral z obrazcem Finančno ovrednoten program.

Zagovornik načela enakosti v reviziji ni predložil zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih
bi bilo mogoče preveriti in potrditi, da je naročilo storitve snemanja, za katero je izvajalcu plačal
13.559 evrov, izvedel v skladu z zakonom o javnem naročanju, še izhaja iz poročila.

Razen tega Računsko sodišče meni, da je Zagovornik v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi, izhaja iz poročila. Zato je računsko sodišče od Zagovornika načela enakosti zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, so še sporočili.