Izdali so jim mnenje s pridržkom v delu, ki se nanaša na izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke. Podali so tudi priporočila za izboljšanje poslovanja, niso pa zahtevali odzivnega poročila, so sporočili z Računskega sodišča.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Upravne enote Ljubljana v letu 2022 v delu, ki se nanaša na izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke. Mnenje s pridržkom so izdali, ker upravna enota v več primerih pred plačilom računov ni preverjala pravnega temelja in višine obveznosti ter pri oddaji naročila blaga po enostavnem postopku ni pridobila informacij o ponudnikih in cenah na trgu oziroma ni pridobila ponudb drugih ponudnikov.

Računsko sodišče ob tem ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je upravna enota med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so še sporočili.