V obeh sindikatih so prepričani, da so bila dosedanja pogajanja z vlado zaznamovana z zavajanjem, zakonskimi omejitvami stavke in neresnimi pristopi vlade.

Cilj srečanja je bil predvsem izmenjava izkušenj in podpora nadaljnjim dejavnostim pri zagotovitvi boljših delovnih razmer ter boljšega plačila, so po srečanju zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) Damjan Polh je poudaril, da je namen srečanja okrepiti enotnost in skupno prizadevanje za izboljšanje delovnih razmer, in povzel trenutno stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu. Poudaril je, da so delovne razmere tam nevzdržne, zdravniki in zobozdravniki so preobremenjeni, slabo plačani in delajo v neprimernih razmerah, kar vodi do množičnih odhodov v tujino ali v zasebni sektor. "Enotni bomo močnejši in vlada nas bo morala jemati resno," je še dodal.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in sekretar Renato Romić sta medtem opozorila na "nedopustno stanje na upravnih enotah", ki se kaže v velikih upravnih zaostankih, pomanjkanju kadrov, nizkih plačah in velikanskih pritiskih tujcev na vrata in okenca upravnih enot.

Poudarila sta, da poseben problem predstavlja dušitev oziroma onemogočanje stavke, ki ga po njunem mnenju izvaja ministrstvo za javno upravo, ki od vodstev upravnih enot in od uslužbencev zahteva, da med stavko opravljajo vse naloge, in tako nezakonito posega v pravico do stavke.

Stavka Fidesa traja od 15. januarja in je najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Fides zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stališča do stavkovnih zahtev sta vlada in Fides skušala zbližati tudi z mediacijo, a je bila ta neuspešna. Fides in vlada sicer nadaljujeta stavkovna pogajanja za zaprtimi vrati.

Na upravnih enotah so na razmere, s katerimi se spopadajo, opozorili pred letom dni z enourno protestno prekinitvijo dela. Konec januarja letos je sledila stavka, ki se ji je v treh dneh pridružilo 41 upravnih enot. V stavki, ki je potekala od marca vsako sredo, so bili udeleženi zaposleni iz 55 upravnih enot. Zaposleni na 34 od 58 upravnih enot so 15. maja začeli stavkati vsak dan do izpolnitve zahtev, na 13 upravnih enotah nadaljujejo stavkovne dejavnosti ob sredah. Na 11 upravnih enotah pa stavke ni. Vlada in sindikati sicer nadaljujejo stebrna pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, katerega ključni del je nova plačna lestvica.