Izvršni odbor je organ Unicefa, ki nadzira delo agencije, potrjuje politiko, proračun in programe po državah ter zagotavlja podporo držav. Sestavlja ga 36 držav članic ZN-a, sedeži v njem pa so razdeljeni po regionalnem ključu Svetovne organizacije, je sporočil slovenski veleposlanik pri ZN-u Boštjan Malovrh.

Skupina Zahodna Evropa in drugi ima 12 sedežev, afriška skupina osem, azijska sedem, Latinska Amerika in Karibi pet, vzhodna Evropa pa štiri. Mandat članic traja tri leta.
Odbor se sestaja trikrat letno – februarja, junija in septembra v New Yorku.

Delo izvršnega odbora koordinira urad, ki ima predsednika in štiri podpredsednike, pri čemer vsak od njih zastopa eno od petih regionalnih skupin ZN-a.