Kot so zapisali na MNZ-ju, je slovenska policija letos obravnavala 4333 nezakonitih prehodov meje, kar je 76 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Do 30. junija letos so bile vložene 3703 prošnje za mednarodno zaščito, kar je približno 190 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na današnji dan na sprejem prošnje čaka še okoli 450 oseb.

Še dodaten pritisk na naš azilni in sprejemni sistem predstavljajo razseljene osebe iz Ukrajine.

Nina Gregori je podprla prizadevanja ministrstva za učinkovitejšo ureditev migracijskega vprašanja v Sloveniji. Z ministrico sta se dogovorili, da se bodo predstavniki ministrstva in agencije kmalu sešli in pregledali možnosti za konkretno operativno sodelovanje, še zlasti pri sprejetju prošenj za mednarodno zaščito in ozaveščanju policistov za delo z ranljivimi osebami.

EUAA s sedežem na Malti je začel delovati januarja letos in je nasledil Evropski podporni azilni urad (EASO). Nova agencija naj bi izboljšala delovanje skupnega evropskega azilnega sistema z zagotavljanjem okrepljene operativne in tehnične pomoči državam članicam. Poleg tega naj bi prispevala k večji konvergenci pri ocenjevanju prošenj za mednarodno zaščito.

Na podlagi okrepljenega mandata agencija omogoča tudi vzpostavitev zmogljivosti v državah zunaj EU-ja za izboljšanje azilnih in sprejemnih sistemov ter za podporo shemam preselitve Evropske unije in držav članic. Trenutno je prisotna v 11 državah članicah EU-ja in eni tretji državi.

EUAA je sicer konec junija sporočil, da se je število prosilcev za azil v EU-ju lani zaradi vojn in konfliktov po svetu močno povečalo. Države članice so tako leta 2021 prejele približno 648.000 prošenj, kar je za tretjino več kot v letu pred tem.

Letos medtem razmere v Evropi v veliki meri oblikuje tok beguncev, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, zato so številke še dodatno narasle. Po zadnjih podatkih EUAA-ja s konca junija so organi EU-ja doslej odobrili začasno zaščito za okoli 3,5 milijona ukrajinskih beguncev.