Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je kot prednostno nalogo navedel krepitev sodelovanja za odgovorno upravljanje z obalnimi viri v Sredozemlju.

Brežan je kot prednostne naloge v času slovenskega predsedovanja konvenciji poleg krepitve regionalnega sodelovanja za odgovorno upravljanje z obalnimi viri v Sredozemlju izpostavil še izvajanje trajnostne modre ekonomije EU s povezavo prostorskega načrtovanja v porečjih, obali in morju po načelu Od izvira do morja ter sodelovanje mladih. Poudaril je tudi nujnost bolj učinkovitega sodelovanja med regijami Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja.

Kot so danes sporočili z ministrstva, bo decembrsko zasedanje z več 100 udeleženci in številnimi spremljevalnimi dogodki ena večjih zunanjepolitičnih in okoljskih priložnosti za Slovenijo. Namen zasedanja je pregled izvajanja konvencije ter določitev programa in prednostnih nalog pogodbenic za prihodnje dveletno obdobje.

Slovenija je konec junija v Izoli gostila 94. zasedanje biroja konvencije, sedaj pa v turškem Istanbulu potekajo priprave na decembrsko zasedanje. Tam je Slovenija predstavila logotip svojega predsedovanja v letih 2024 in 2025, ki po navedbah ministrstva poudarja pomen upoštevanja ekosistemov in njihovega ohranjanja v času vse večjih učinkov podnebnih sprememb.

22. zasedanje pogodbenic barcelonske konvencije je decembra 2021 gostila turška Antalya. Najpomembnejši dosežek je bila razglasitev celotnega Sredozemlja za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov. Sprejeti so bili tudi srednjeročna strategija okoljskega programa Združenih narodov, akcijski načrt za Sredozemlje 2022-2027 in strateški akcijski program za ohranjanje biotske raznovrstnosti po letu 2020 ter razglasitev novih zavarovanih območij na morju.

Slovenija je barcelonsko konvencijo in sredozemski akcijski načrt ratificirala leta 1993. Slovenija podpira vizijo modrega Sredozemlja, to je čistega morja brez plastičnih odpadkov in z zagotovljenimi zdravimi ribjimi fondi ter okoljem, ki je zmožno prispevati k trajnostnemu modremu gospodarstvu. To predstavlja okvir za okrepljeno sodelovanje za zdravo okolje in sredozemsko gospodarstvo ob hkratnem zmanjševanju podnebnih sprememb, so navedli.