Kot so na ministrstvu zapisali v sporočilu, SV nadaljuje krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti ter preoblikovanje prostorske organiziranosti vojske, kar bo prilagojeno novim mednarodnim varnostnim izzivom.

Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da so že posodobili vse obrambne strateške dokumente, zagotovili finančne vire za posodobitev vojske in izboljšali postopke za kadrovsko popolnjevanje. SV pa bo letos in prihodnje leto delno preoblikovala svojo strukturo in organiziranost.

Kot so zapisali, resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040 določa, da bo organizacijsko-mobilizacijski razvoj SV ustrezneje podprt tudi s prostorsko organiziranostjo in povečanjem rezervne sestave SV. Prostorski del, ki bo večinsko popolnjen s pogodbeno rezervno sestavo, pa bo namenjen za delovanje izključno na nacionalnem ozemlju.

Ministrove usmeritve določajo oblikovanje strukture in organiziranosti prostorskega dela SV ter časovne okvire za njihovo izvedbo. Prav tako predstavljajo usmeritve za preoblikovanje strukture in organiziranosti nekaterih drugih enot SV z namenom razvoja prihodnjih zmogljivosti SV.

Kot so navedli, se bo v okviru preoblikovanja strukture in organiziranosti SV do 1. maja letos vzpostavila brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe, ki se bo oblikovala s preoblikovanjem 15. polka vojaškega letalstva ter vključitvijo zračne obrambe.

Najpozneje do 1. julija letos bo vzpostavljeno poveljstvo prostorskih sil brigadne ravni, pri čemer se bodo obstoječa teritorialna polka in načrtovani teritorialni poveljstvi prerazporedili pod njegovo okrilje.

Do 1. julija letos se bosta v okviru prostorskih sil vzpostavila dva polka s po enim jurišnim odredom četne ravni, do 1. julija 2025 pa še osem polkov z vsaj enim jurišnim odredom četne ravni.

Do konca letošnjega leta se bo v okviru poveljstva prostorskih sil vzpostavil še ustrezen učni center, ki bo podpiral in omogočal vzpostavitev prostorske organiziranosti SV.

Prav tako se bosta do konca letošnjega leta vzpostavila inženirski bataljon, ki se bo oblikoval iz obstoječih rodovskih enot, ter bataljon jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe, ki se bo prav tako oblikoval iz obstoječih rodovskih enot.

SV bo do 1. julija 2025 vzpostavila tudi enoto brezpilotnih bojnih letalnih sistemov, pri čemer bo Generalštab SV do julija letos pregledal in posodobil koncept za uporabo brezpilotnih letalnih sistemov glede na izkušnje obstoječih oboroženih konfliktov ter pripravil predlog za najustreznejšo umestitev enote v strukturo SV.

S 1. julijem letos se bo v SV vzpostavila tudi enota za nekinetično delovanje bataljonske ravni, so v sporočilu nanizali na ministrstvu.

Dodali so, da bo Generalštab SV v procesu preoblikovanja strukture in organiziranosti SV pripravil ustrezne formacije ter pri tem upošteval usmeritev ministra, "da ne pripravlja več planskih oziroma materialnih formacij, ampak zgolj mirnodobne in vojne formacije". Ob tem se bodo spremenili tudi akti vodenja, ki to določajo.

Do konca leta 2025 bo Generalštab SV izvedel evalvacijo ustreznosti prostorske organiziranosti SV ter ob tem predlagal morebitne spremembe in nadgradnje.