Društvo jih je v sporočilu za javnost pozvalo k uresničitvi odločbe. S tem ko tega ne storita, ignorirata vladavino prava.

Opozorili so tudi, da mineva leto in 100 dni od obljube predsednika vlade Roberta Goloba, ki jo je dal več kot tristo sodnikom na izrednem občnem zboru društva, da bodo nizke plače sodnikov zvišali.

"Ob tem neslavnem jubileju vlado in državni zbor pozivamo, da nedavno javno izraženo namero o uresničitvi navedene ustavne odločbe izpolni resno in transparentno, z upoštevanjem jasnih vsebinskih in časovnih navodil ustavnega sodišča," so poudarili.

Hkrati so vlado pozvali, naj jih vključi v pogovore o položaju sodnikov, saj so edino poklicno združenje sodnikov s približno 640 člani. Poleg tega so v organih društva predstavniki vseh sodišč, delujejo v javnem interesu in so člani Mednarodnega sodniškega združenja, sodelujejo pa tudi z Evropsko komisijo pri pripravi poročila o stanju vladavine prava v državah članicah.

Opozorili so še na več sto zahtevkov, ki jih je Slovensko sodniško društvo za svoje člane vložilo na državno odvetništvo, da bi sodnikom omogočili individualno sodno varstvo. "Poudarjamo, da si teh pravdnih postopkov ter posledično stroškov in zastojev, ki bi z njimi nastali v škodo davkoplačevalcev, ne želimo, zato apeliramo na naslovnika omenjene ustavne odločbe, da ukrepa brez nadaljnjega odlašanja," so poudarili.

Ustavno sodišče je junija odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti ter zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo. Zato sodniki, zlasti skozi Slovensko sodniško društvo, vse odtlej pozivajo k uresničitvi ustavne odločbe.