Prav tako morajo kandidati izkazati znanje slovenskega, italijanskega in enega svetovnega jezika, je razvidno iz razpisa, objavljenega v uradnem listu.

Kandidati morajo imeti opravljeno tudi specializacijo s področja dejavnosti bolnišnice, predložiti pa morajo program strokovnega dela in razvoja zavoda ter potrdilo o nekaznovanosti.

Strokovnega direktorja bodo imenovali za mandatno dobo štirih let, pogodbo pa bodo sklenili za čas izvrševanja funkcije strokovnega direktorja. Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 20 dni od objave razpisa poslati na naslov bolnišnice, o izbiri pa bodo obveščeni v roku 30 dni, je še razvidno iz razpisa.