Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril, da je razočaran nad neodzivnostjo ministrstva za izobraževanje, ki se kljub več urgencam v povezavi z zaprtjem šol in šolanjem na daljavo, ni odzvalo.

Kot je v uvodu pojasnil Svetina, je letno poročilo 2020 zaznamovala epidemija covida-19. "Skoraj vse leto smo se srečevali z ukrepi za zaščito življenj in zdravja, ki so močno posegli v naša življenja, naše svoboščine ter jih močno omejili," je dejal. Varuh je lani obravnaval kar tretjino več zadev kot v preteklih letih in ugotovil 473 kršitev pravic in drugih nepravilnosti.

Lani je bil v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic. Na razna ministrstva je poslal skoraj 900 različnih dopisov v povezavi z omejitvenimi ukrepi. A je bil po navedbah Svetine zelo razočaran nad neodzivnostjo, celo ignoranco ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Samo lani so jim poslali kar 26 urgenc, letos pa že novih 23. "Nedopustno je, da smo na njihov odgovor v eni zadevi čakali več kot eno leto," je bil kritičen.

V povezavi z zaprtjem šol in poučevanjem na daljavo je poudaril, da so že od samega začetka opozarjali, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za takšno učenje in da je nujno treba iskati rešitve za individualno obravnavo otrok, ki to potrebujejo. Poudarjali so, da v Sloveniji več 100 družin nima dostopa do spleta in računalnika, tudi tiskalnika in papirja ne. "To, kar je številnim samoumevno, za nekatere družine ni. Tiskanje učnih vsebin doma je bil za te družine zagotovo velik problem," je dejal Svetina. Odgovorne v državi je pozval k iskanju rešitve, da se ne bi zgodilo ponovno dolgotrajno zapiranja vrtcev, šol in fakultet.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec je povedal, da so na ministrstvu temeljito preučili poročilo varuha in priporočila, ki iz tega izhajajo. Na določena vprašanja, povezana s konkretnimi primeri, se po njegovih besedah odzivajo sproti z dopisi glede na postavljene roke. Dopušča tudi možnost, da kakšnega roka niso upoštevali, a si bodo v nadaljevanju prizadevali, da se to ne bo dogajalo. Ocenil je, da je sodelovanje z varuhom zgledno, odziv na poročilo bo podala vlada, je dejal.

Vseeno se mu zdi, da so lani naredili pomembno stvar s sprejetjem zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Intenzivno pripravljajo tudi nov zakon, ki bo obravnaval otroke s posebnimi potrebami. Na področju Romov so sledili priporočilom varuha in letos pripravili pravilnike, ki uvajajo romskega pomočnika v vrtcih in šolah. Napovedal je, da bodo na ministrstvu, če bo treba, razmislili še o tretjem prijavnem roku za vpis na visokošolske zavode.

V razpravi so tako poslanci opozicije kot koalicije izrekli pohvalo poročilu varuha, a se niso mogli izogniti kritiki, kdo in kaj je storil. Medtem ko so opozicijski poslanci izrekli več kritik na račun ministrstev za izobraževanje in za delo predvsem glede večmesečnega zaprtja šol in vrtcev ter sprejemanju "rokohitrskih rešitev", so koalicijski zagovarjali pravilnost odločitev vlade.

Epidemija je kljub vsemu po mnenju Mojce Škrinjar (SDS) prinesla veliko stvari, ki so se izkazale za dobrodošle, spletne učilnice, virtualna predavanja in delavnice. Dokaz, da vlada posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, je za opozicijsko poslanko Mašo Kociper (SAB) predlog novele zakona o nalezljivih boleznih.