Predal mu je varuhovo poročilo za leto 2021, opozoril pa je na nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča o finančni avtonomiji neodvisnih organov, ki so poleg varuha še državni svet, računsko sodišče in ustavno sodišče.

Ustavno sodišče je decembra 2020 razveljavilo več členov zakona o javnih financah, kolikor se nanašajo na državni svet, ustavno sodišče, varuha človekovih pravic in računsko sodišče. Pri oblikovanju državnega proračuna obseg sredstev za delo teh organov ne sme biti odvisen od vlade, je med drugim razsodilo. Obenem je določilo, da mora ministrstvo za finance do drugačne zakonske ureditve vključiti predloge finančnih načrtov omenjenih ustanov v predlog državnega proračuna.

Varuh je ministra opozoril na nespoštovanje te odločitve, s katero je ustavno sodišče ugotovilo, da ustava tem organom zagotavlja samostojen in neodvisen položaj, katerega prvina je tudi proračunska neodvisnost. Kot so v sporočilu za javnost spomnili pri varuhu, je ustavno sodišče presodilo, da sedanji zakonodajni okvir vladi omogoča, da zahteva uskladitve predlogov finančnih načrtov, kar povzroča uklanjanje teh organov volji pristojnega ministrstva.

Ustavno sodišče je DZ naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe, kar se do danes ni zgodilo. Svetina je tako ministrstvo za finance in vlado pozval, da čim prej pripravita zakonodajni predlog, državni zbor pa, da sprejme ustrezne zakonske rešitve, ki bodo primerno implementirale odločitev ustavnega sodišča.

Pri tem je spomnil na poročilo Evropske komisije o stanju pravne države za 2022, v katerem komisija glede delovanja neodvisnih ustanov Sloveniji priporoča spremembo zakonodaje, ki bo krepila njihovo delovanje in jim zagotovila finančno avtonomijo.

Varuh je z današnjim pogovorom zaključil niz spoznavnih srečanj z ministri vlade pod vodstvom Roberta Goloba.