To je rezultat četrtkovih volitev, na katerih so se tožilci izrekali o kandidatih za nove člane Državnotožilskega sveta v svojih vrstah, izbirali pa so med tožilci, ki nimajo vodstvenih položajev.

Poslanci pa so v četrtek z večino glasov za nove člane sveta na tajnem glasovanju izvolili izrednega profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Sama Bardutzkyja, nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, nekdanjo tožilko Vlasto Nussdorfer ter dolgoletnega vodjo okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivana Žaberla.

Državnotožilski svet namreč sestavlja devet članov. Štiri člane izvolijo državni tožilci v svojih vrstah, enega člana imenuje minister za pravosodje, štiri člane pa izvoli DZ na predlog predsednice republike. Aktualnim članom šestletni mandat poteče 18. decembra.