Senatorji so sprejeli tudi merila za razporejanje sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za to leto.

"V preteklem letu smo Univerzi v Ljubljani kot največji visokošolski in najuspešnejši raziskovalni ustanovi v Sloveniji izborili mesto, ki si ga zasluži, hkrati pa izboljšali tako študijsko kot delovno okolje. Naša nadaljnja prizadevanja gredo v smeri, da vsi skupaj delujemo v dobro družbe in s tem krepimo vlogo in ugled univerze," so v sporočilu za javnost povzeli besede rektorja Gregorja Majdiča.

Med najvidnejšimi dosežki je navedel podaljšanje institucionalne akreditacije, pridobitev več prestižnih, milijonskih evropskih projektov, v katerih univerza nastopa kot vodilna organizacija, in pripravo vseh notranjih aktov za upravljanje raziskovalnih sredstev, s katerimi razpolaga v skladu z zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

V preteklem letu se je končala obnova palače Kazina, kamor se je preselila Akademija za glasbo, univerza pa je uspešno pridobila tudi projekte novogradenj za medicinsko fakulteto, fakulteti za farmacijo in strojništvo ter veterinarsko fakulteto.

Hkrati pa so ves čas po Majdičevem pojasnilu namenjali posebno skrb najranljivejšim skupinam in zagotavljanju dostopnega, vključujočega in enakopravnega akademskega okolja za vse študente in zaposlene. V ta namen so ustanovili tudi pisarno varuha študentk in študentov. Majdič je poudaril, da se sistematična prizadevanja za enake možnosti zrcalijo tudi v vse večjem številu rednih profesoric: lani je najvišji akademski naziv doseglo več žensk kot moških.

Komuniciranje in promocija znanosti po rektorjevih besedah predstavljata prioritetno področje. Tako je univerza organizirala odmevno mednarodno konferenco o komuniciranju znanosti in fotografsko razstavo na Krakovskem nasipu, na kateri so bili predstavljeni nekateri od najbolj prepoznavnih raziskovalk in raziskovalcev univerze.

Senat je danes sprejel tudi merila za razporejanje sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za tekoče leto. Sredstva bodo namenjena za dodatno financiranje obstoječih raziskovalnih programov in za nove programe, ki bodo usmerjeni v reševanje aktualnih družbenih vprašanj, del sredstev pa bo namenjen mlajšim raziskovalcem na začetku njihove samostojne akademske poti.

Senatorji so potrdili predloga filozofske in pedagoške fakultete za akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje poučevanje tujih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu.

Na seji je bil sprejet tudi koledar za študijsko leto 2023/2024, so še dodali z univerze.