Obrtniki in podjetniki nasprotujejo možnosti uvedbe 30-urnega delovnega tedna in obvezni božičnici.

Obrtniki in podjetniki so bili soglasni, da se ne strinjajo z dodatnimi finančnimi in administrativnimi obremenitvami delodajalcev, so po seji upravnega odbora sporočili z OZS-ja.

Predsednik zbornice Blaž Cvar je spomnil, da pogajanja o osnutku sprememb zakona o delovnih razmerjih še potekajo, zato o posameznih členih in pogajalskih izhodiščih v OZS-ju ne morejo natančno govoriti. Je pa navedel, da nasprotujejo možnosti uvedbe 30-urnega delovnega tedna.

"Številni imamo že zdaj težave priti do kadra. V številnih panogah je potrebna fizična prisotnost zaposlenega. Tiste panoge, ki ne bi imele možnosti uvedbe 30-urnega delovnika, bi bile tako v še težjem položaju pri pridobivanju kadrov," je strnil njihove argumente.

"Mi se pogovarjamo o pomanjkanju delovne sile, po drugi strani pa želijo uvesti krajši delovni čas. To ne gre skupaj, saj logike tu ni," so v OZS-ju navedli besede predsednika območne obrtne zbornice Logatec Bogdana Oblaka.

Obrtniki in podjetniki po Cvarovih besedah nasprotujejo tudi zamisli o uvedbi obvezne božičnice, saj da si "nekatera podjetja tega ne morejo privoščiti".

"Nemško gospodarstvo že ima recesijo, tudi naša podjetja to že občutijo. Ne smemo si privoščiti nikakršnih dodatnih obremenitev," je glede tega po navedbah OZS-ja dejal predsednik mariborske območne obrtne zbornice Marko Gorjak.

Podpredsednik zbornice Peter Pišek je poudaril, da obrtniki in podjetniki radi dajo nagrade dobrim zaposlenim, saj kadra ni in ga tudi tako poskušajo zadržati. "Vendar morajo biti nagrade neobvezne in neobdavčene," je dodal.

Glede zakona o delovnih razmerjih je sicer direktor OZS-ja Danijel Lamperger izrazil enotnost delodajalskih organizacij o tem, da je treba čim prej priti do čistopisa predlogov ministrstva. "Samo tako bomo lahko konstruktivno nadaljevali pogajanja," je prepričan.

Upravni odbor je sprejel sklep, da ne soglaša s spremembami, ki pomenijo dodatne administrativne in finančne obremenitve za delodajalce. Cvar je obenem po navedbah OZS-ja poudaril, da imajo socialni partnerji v tem trenutku s posameznih ministrstev naenkrat preveč zelo pomembnih tem oziroma sprememb zakonodaje. Upravni odbor tako predlaga, da se na Ekonomsko-socialnem svetu predlogi zakonskih sprememb v okviru načrtovanih reform obravnavajo in presojajo celostno.