Ob predstavitvi poročila sta Borut Pahor in Svetina spregovorila o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Delo varuha človekovih pravic je tudi lani močno zaznamovala pandemija covida-19, ki je hkrati dodatno poglobila in razgalila nekatera odprta vprašanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej na področju zdravstvenega in socialnega varstva.

Varuh je obravnaval za kar tretjino več zadev kot v obdobju pred pojavom covida in ugotovil 276 kršitev človekovih pravic. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, saj je to za dobrih 40 odstotkov manj kot predhodno leto. Hkrati pa je opozoril, da se nekatere institucije in ministrstva še vedno ne odzivajo na opozorila in priporočila varuha.

Pahor je izrazil skrb, da bo pričakovano slabšanje življenjskih razmer na različne načine vplivalo tudi na varovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji. Sogovornika sta se strinjala, da bo to za prihodnje delo in dejavnosti varuha še dodaten izziv ob siceršnji pomembni vlogi institucije varuha človekovih pravic.