Pogovarjala sta se predvsem o prizadevanjih za vzgajanje na področju empatije in spoštljive komunikacije z zagotavljanjem spodbudnega učnega okolja. Srečanja se je udeležil tudi direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, so sporočili z ministrstva.

Izmenjali so poglede in stališča na temo izobraževanja mladih pri delu s starejšimi. Čeprav so vsebine odnosa do starejših v strokovni del kurikula vključene le v izobraževalne programe na področju zdravstva, so bili sogovorniki mnenja, da je treba otroke in mladostnike vzgajati na področju empatije, sodelovanja in reševanja konfliktov, sprejemanja drugačnosti, spoštljive komunikacije že od začetka šolanja pri vseh predmetnih.

Logaj je poudaril, da bodo v okviru kurikularne prenove pomembno vlogo imela tudi didaktična priporočila in izobraževanja strokovnih delavcev za udejanjanje prenovljenih učnih načrtov.

Varuhu so predstavili prizadevanja delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033, ki obravnava tudi vsebine, kot so preprečevanje nasilja in spodbujanje socialno-čustvenega učenja, izobraževanje Romov ter vzgojni program. Predstavili so tudi nekaj poudarkov iz javne predstavitve mnenj o varnem in spodbudnem učnem okolju.

V pogovoru so se dotaknili tudi pravic strokovnih delavcev in ravnateljev, pomena prostovoljstva mladih, pregledovanja šolskih torb, vloge vzgojnega načrta v šolah in vrtcih, izobraževanja Romov, vloge učbeniških gradiv in drugih tem, ki jih obravnava varuh in se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, so še sporočili z ministrstva.