Prav tako je dala soglasje k imenovanju Romana Ladislava Ratkaija za direktorja Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota za mandatno dobo štirih let, so sporočili z Ukoma.
Poleg tega je podala soglasje k razrešitvi Daniela Grabarja z mesta direktorja SB-ja Murska Sobota, so dodali na uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Svet UKC-ja Ljubljana je 6. januarja objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana. Komisija za preveritev izpolnjevanja pogojev prijavljenih kandidatov se je sešla 17. januarja in ugotovila, da so se na razpisano delovno mesto pravočasno prijavili trije kandidati. Razpisna komisija je v nadaljevanju ugotovila, da sta dva kandidata predložila vsa dokazila, kandidatka pa je bila pozvana k predložitvi dodatnih pojasnil in dopolnitvi vloge s potrdilom o nekaznovanosti in o znanju tujega jezika.

Poročilo razpisne komisije o oceni izpolnjevanja pogojev prijavljenih kandidatov za generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana so člani razpisne komisije skupaj s programom dela zavoda posredovali svetu zavoda. Ta je na seji 25. januarja sprejel sklep, s katerim je odločil, da se za generalnega direktorja UKC-ja imenuje Jug.

Razpis za delovno mesto direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota pa je svet bolnišnice objavil 27. decembra lani. Komisija za izvedbo razpisa in postopka izbire novega direktorja se je sešla 12. januarja in ugotovila, da sta pravočasni in popolni dve vlogi. Oba kandidata sta bila povabljena na osebno predstavitev na sejo sveta zavoda, a je eden izmed kandidatov 20. januarja umaknil svojo prijavo.

Svet zavoda je na seji 23. januarja sprejel sklep, da se za direktorja s 1. aprilom imenuje Ratkai.

Ob podanem soglasju k razrešitvi Grabarja z mesta direktorja te bolnišnice pa vlada pojasnjuje, da je svet zavoda dolžan razrešiti direktorja pred potekom mandata, če to zahteva sam. Svet zavoda je zato 19. decembra lani sprejel sklep, da se seznanja z Grabarjevo odstopno izjavo in ga razreši s funkcije direktorja. Njegov mandat bo potekel 31. marca.