Novela predvideva imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za čas do imenovanja njegovega direktorja in prenovljene razloge za razrešitev direktorja. Vlada ob tem predlaga, da državni zbor predlog novele obravnava po skrajšanem postopku.

Kot med razlogi za sprejetje predloga novele vlada navaja, da se s predlagano rešitvijo odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in težave, ki so se v zadnjem času pojavljale pri izvajanju javnih služb. Prav tako posamezne rešitve veljavne sistemske ureditve področja izvajanja javnih služb ne omogočajo več učinkovitega vodenja in upravljanja izvajalcev javnih služb, na primer rešitve, povezane s postopki in pogoji izbire, imenovanja in razrešitve odgovornih oseb.

Glede ureditve imenovanja vršilca dolžnosti zavoda novela predvideva, da se ta imenuje za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom. Če direktorju javnega zavoda preneha funkcija, ustanovitelj brez razpisa imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z zakonom, vendar najdlje za eno leto. Če do takrat direktor s polnim mandatom ni imenovan, se znova imenuje vršilec dolžnosti direktorja, ki je lahko ista oseba kot dotedanji vršilec dolžnosti, izhaja iz obrazložitve zakona.

S prenovo razlogov za razrešitev direktorja zavoda primerljivo drugim subjektom javnega sektorja pa želi vlada zagotoviti učinkovitejše, kakovostnejše in bolj strokovno delo zavodov.

Novela med drugim daje podlago za razrešitev direktorja, če zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali če se pri delovanju zavoda pojavljajo motnje ali ponavljajoče se napake.