Usposabljanje zainteresirane prostovoljce nauči več o avtizmu in jih pripravi za delo na terenu.

Prostovoljci, ki bi želeli svoj čas, energijo in znanje nameniti delu z osebami z avtizmom, se lahko med drugim odločijo za druženje in aktivno preživljanje prostega časa z osebami z avtizmom, učno pomoč učencu ali dijaku z avtizmom in sodelovanje pri učenju socialnih veščin in spretnosti komunikacije.

"Medse vabimo prostovoljce različnih starostnih skupin, ni nujno, da so to samo odrasle osebe, kot tudi ni nujno, da so to študentje. Iščemo take ljudi, ki imajo dovolj odprto srce, ki so se pripravljeni učiti, ki brez težav sprejemajo drugačnost drugih in ki se ne ukvarjajo s predsodki," je poudarila direktorica zavoda Modri december Patricija Lovišček.

Hkrati je zatrdila, da ni toliko pomembna predhodna izobrazba prostovoljcev, temveč bolj štejejo človeškost, odprtost, srčnost in pripravljenost delati z otroki oziroma z osebami s posebnimi potrebami oziroma z osebami z avtizmom.

"Tudi iz prostovoljca izhajamo, torej s katero starostno skupino si želi delovati, kaj bi rad počel kot prostovoljec in pa predvsem, koliko časa je pripravljen pomagati," je še dodala Lovišček, ki se zaveda, da prostovoljci delu namenijo svoj prosti čas.

Zainteresirane prostovoljce poziva, naj to sporočijo na info@modridecember.si do nedelje, usposabljanje pa bo potekalo v soboto, 14. oktobra, in v soboto, 21. oktobra, od 9. do 17. ure v Kopru.

Zavod Modri december izobraževanje organizira že četrtič pod okriljem projekta programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 z naslovom Avtizem SAM z drugimi III., ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje. Nosilec projekta je Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije.