Pobudo za vložitev predloga zakona, s katerim predlagajo omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata, so vložili Pirati. Za zbiranje 5000 podpisov bodo imeli čas do 1. junija.

V Piratski stranki so namreč pretekli teden na DZ naslovili začetek zbiranja podpisov volivcev, s katerimi želijo v parlamentarni postopek vložiti predlog dopolnitve zakona o lokalnih volitvah. Predlagajo omejitev županskih mandatov, kot glavni cilj pa navajajo "zmanjšanje nepotizma in korupcije na lokalni ravni ter krepitev demokracije, ki jo ogroža prevelika akumulacija moči obstoječih županov".

Pobudo volivcem za vložitev predloga zakona lahko sicer da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika DZ-ja, ki po prejemu popolne pobude o dani pobudi v sedmih dneh obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov.

Če pobudnikom uspe zbrati 5000 podpisov podpore, predsednik DZ-ja po prejemu predloga zakona z zadostnim številom podpisom podpore obvesti poslance o začetku zakonodajnega postopka.