Med drugim je poudaril, da mora biti ureditev neodvisna od pogajalske moči določenih socialnih partnerjev.

Po oceni zagovornika je enoten plačni sistem dober način zagotavljanja enakega plačila za enako delo, ne glede na osebne okoliščine zaposlenih, a le če je sistem nediskriminatoren. Zato je ministrstvu priporočil utemeljeno in transparentno uvrščanje poklicev v plačne razrede, pa tudi, naj pri sprejemanju ukrepov premisli, kako bi predlagane rešitve lahko vplivale na zaposlene z določenimi osebnimi okoliščinami, kot so na primer nosečnost, starševstvo, bolezen.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Zagovorniku, gre za priporočilo na osnutek zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. V njem pa zagovornik ministrstvu tudi priporoča, naj bo pri nameri, da posamezne poklice razdeli v več plačnih skupin in stebrov, pozorno na to, da ne bi med slabše ovrednotene poklice uvrstili tistih, ki jih pretežno opravljajo ženske ali tujci, le zato, ker jih opravljajo ženske ali tujci.

V zakonu naj se določi pravna podlaga za zbiranje razčlenjenih podatkov o osebnih okoliščinah zaposlenih, njihovih prejemkih, vrstah zaposlitve, nazivih, napredovanjih in odsotnostih z dela, priporoča zagovornik. Opredeli naj se tudi način zbiranja in obdelave teh podatkov ter določi obveznost priprave periodičnih poročil. To bi, so pojasnili pri Zagovorniku, omogočalo prepoznavanje neupravičenih razlik zaradi osebnih okoliščin zaposlenih.

Le tako bo mogočev oceniti, ali so nekateri zaposleni morda diskriminirani, meni zagovornik. Pojasnjuje, da bo namreč šele s pomočjo teh podatkov in analiz mogoče ugotoviti, ali so mlajši javni uslužbenci pogosteje zaposleni za določen čas, ali uslužbenke prejemajo slabše ocene dela, ali uslužbenci z otroki počasneje napredujejo, ali tuji državljani pogosteje opravljajo nočno delo, ali bolniško odsotnim večkrat preneha zaposlitev kot drugim in podobno.

Zagovornik je ministrstvu priporočil še, naj bo v zakonu predviden tudi način ukrepanja, ko bi analiza podatkov pokazala na diskriminatorno obravnavo določenih zaposlenih.

Glede na napovedi, da bi bili v zakonu lahko tudi ukrepi za pomladitev javne uprave s spodbujanjem zaposlovanja mladih, pa je ministrstvo opozoril, da je treba ukrepe, ki dajejo prednost določeni skupini iskalcev zaposlitve ali zaposlenih, utemeljiti z analizami in poskrbeti, da ne bi povzročili diskriminatorne obravnave drugih.