Kot so danes sporočili, so svet ustanovili zaradi vse večjega omejevanja svobode govora kot temeljne človekove pravice in svoboščine. Prepričani so, da spoštljivo in strpno javno komuniciranje ni stvar zakonodaje, ampak stvar načel posameznika.

V svetu so prepričani, da mora ideološko in svetovnonazorsko polje ostati odprto za kakršno koli svobodno razmišljanje in izražanje mnenj.

"Svoboda govora je temeljni kamen vsake demokratične in svobodne družbe. Skozi zgodovino je pripomogla, da se je z generacije na generacijo prenašalo znanje in da so potekale ostre razprave z mestoma žaljivo retoriko, ki so v iskanju resnice pripeljale do najboljših rešitev, ki so svetu prinesle blaginjo," so v sporočilu navedli Biščaka.

Po njegovih besedah svet zastopa stališče, da spoštljivo in strpno javno komuniciranje ni stvar zakonodaje ali drugih državnih predpisov, ampak stvar načel in načina delovanja svobodnega posameznika.

Ob tem so prepričani, da je sedanji zakonodajni in ustavni okvir, ki sankcionira spodbujanje k nasilju, dovolj širok in da Slovenija ne potrebuje dodatnega zaostrovanja zakonodaje. Predvsem ne t. i. pravne viktimizacije, se pravi vnaprejšnje podelitve statusa žrtve določenim skupinam ljudi z namenom, da bi se zaščitile pred kakršno koli kritiko in izražanjem negativnih mnenj o njihovem delovanju.

Glavna naloga sveta bo prizadevanje za zaščito svobode govora – da lahko vsakdo javno izrazi svoja stališča, ne da bi zaradi izrečenih besed utrpel negativne posledice, kot sta grožnja z nasiljem ali zaporna kazen. Svet se bo odzival na kršitve svobode govora kot temeljne človekove pravice in svoboščine, so pojasnili.

Dodali so, da je svet odprta skupina, ki od svojih podpornikov in članov pričakuje, da si bodo prizadevali za svobodo govora in da zaradi različnih stališč ne bodo nikoli omejevali svobode govora drugim.