V New Yorku od srede poteka šele druga takšna konferenca na visoki ravni o vodi, prva pa je bila pred 45 leti v Argentini. Poleg ministrice Fajon je v New Yorku predsednica Nataša Pirc Musar, ki je danes sprejela veleposlanice držav članic ZN-a in namestnice. Sprejema se je udeležila tudi Fajon, ki skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ostaja v New Yorku do sobote.

Ministrica je na panelu izrazila upanje, da bodo zaveze o vodi, sprejete na tej konferenci, povzročile preobrat na poti k varnejši oskrbi z vodo v svetu, in dodala, da moramo okrepiti prizadevanja za dosego splošnega dostopa do varne vode, sanitarij in higiene. "Voda se mora iz enega najbolj podcenjenih virov spremeniti v tisto, kar bi morala predstavljati – človekovo pravico za vse."

"Ne moremo si privoščiti, da bi na tretjo konferenco ZN-a o vodi znova čakali 46 let. Potrebna so redna medvladna srečanja ZN-a na visoki ravni z jasnim mandatom – ohraniti zagon, uresničevati ukrepe, pridobiti nove pobude, s katerimi bomo spremenili prakse in navade, ki ovirajo napredek na področju vode," je poudarila ministrica.

Ob koncu obiska v New Yorku se je vodja slovenske diplomacije srečala tudi s skupino stalnih predstavnic pri ZN-u in poudarila zavezanost Slovenije izpolnjevanju obljub in uresničevanju praks, ki zagotavljajo enakost spolov in opolnomočenje žensk.

"Naš svet mora postati svet, v katerem bo vsaka ženska in deklica imela možnost izbire in uresničevanja svojih želja. Zato je naše ministrstvo pristopilo k udejanjanju feministične zunanje politike, ki odraža pomen žensk kot nepogrešljive polovice v političnih, ekonomskih in družbenih procesih," je dejala ministrica.

Posebej je opozorila tudi na pomen večje vloge žensk v mirovnih procesih. "Pravi mir lahko zagotovimo le, če je slišan glas vseh. Ženske so že večkrat dokazale, da zmorejo združevati in krpati razpoke v razdeljenih družbah. Promocija žensk v zagotavljanju varnosti, tudi v podnebnih in okoljskih izzivih, je ena vodilnih tem Slovenije v prizadevanjih za nestalno članico v Varnostnem svetu," je poudarila ministrica.