Dom na Kredarici, ki praznuje 120-letnico, je letos odlično obiskan. Foto: Facebook Franci Pogačar
Dom na Kredarici, ki praznuje 120-letnico, je letos odlično obiskan. Foto: Facebook Franci Pogačar
Kamniško sedlo
Opremljenost planincev je iz leta v leto boljša, kot novost pa ponekod omogočajo tudi izposojo samovarovalnega kompleta, čelade in plezalnega pasu. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije je v sredini letošnje poletne planinske sezone na osnovi vprašalnika izvedla oceno uspešnosti obratovanja planinskih koč. V Sloveniji je 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov, od tega 164 oskrbovanih planinskih koč. Vreme, ki v precejšnji meri vpliva na obisk gora in planinskih koč, je bilo maja in junija spremenljivo in ne najugodnejše, julijsko jasnejše vreme pa je v gore privabilo več obiskovalcev. Po dosedanji oceni je sezona v planininskih kočah približno enaka povprečju zadnjih petih let.

"Po oceni ima dobre tri četrtine planinskih koč približno enako število obiskovalcev v prvi polovici sezone, kot je povprečje zadnjih petih let. Nekaj koč opaža boljši obisk, nekaj koč slabšega. Tako pri številu prenočitev kot pri številu prenočitev tujih gostov je dve tretjini koč na ravni petletnega povprečja, od preostalih koč pa nekaj več koč zaznava manjše število prenočitev, nekaj koč pa kljub temu več prenočitev. Pri skupnem prometu polovica koč ocenjuje, da je promet enak povprečju zadnjih petih let. Primerjalno za prejšnja leta je bila sezona 2015 zelo dobra, 2014 izrazito slaba, sezona 2016 pa je nekje v povprečju oziroma primerljiva z letoma 2012 in 2013," je razultate vprašalnika povzel Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS-ja za področje Gospodarske komisije.

Glavna pridobitev velikega števila planinskih koč v letu 2016 je ureditev delujočega interneta in davčnih blagajn, ki jih zakonodaja brez izjem zahteva tudi za vse planinske koče. Poleg tega je bilo pred sezono izvedenih več pridobitev v planinskih kočah, kot so čistilne naprave, ureditev okolice, obnova kuhinje, vodovoda, zalogovnikov za vodo, fasade, zamenjava strešne kritine in žlebov.

Zaradi nove zakonodaje teže najti osebje
Planinska društva rešujejo različne težave zaradi vse težjih pogojev za delovno silo v kočah. "Zaradi bolj zaostrene zakonodaje, ki ne dopušča izjem, je teže pridobiti kader za planinske koče in hkrati je tudi draže za planinska društva. Pri niže ležečih kočah in tudi kočah sredogorja se nadaljuje gibanje manjšega zanimanja za prenočevanje v planinskih kočah. Koče se srečujejo še s težavami, kot so oskrba z vodo, dostopnost do koče, pridobivanje dokumentacije, težave z osebjem," razloži Prašnikar in doda, da je Gospodarska komisija PZS-ja aprila izvedla prva izobraževanja za oskrbnike planinskih koč, ki so bila med udeleženci zelo dobro sprejeta in jih bo nadaljevala tudi v prihodnje.

Dom na Kredarici vse konce tedna poln
Med visokogorskimi kočami se z odlično sezono pohvali Triglavski dom na Kredarici (2515 m), ki je v sredo praznoval 120-letnico. "Letošnja sezona je nadpovprečna, četudi ne rekordna kot lanska. Delamo dobro in koča je skoraj polno zasedena, vikendi so rezervirani že do začetka septembra. Če bo vreme primerno za obisk visokogorja, bo pestro tudi čez teden," je povedal Herman Uranič in potrdil številen obisk iz tujine: "Do zdaj je bilo okrog 65 odstotkov tujcev, avgusta nas obišče več slovenskih planincev, tako da pričakujem razmerje pol - pol. Med tujimi obiskovalci je največ Nemcev, Avstrijcev, Čehov, Francozov, Nizozemcev in Angležev."

Uranič, ki je bil več let oskrbnik Koče pri Triglavskih jezerih, še pohvali opremljenost planincev, ki je iz leta v leto boljša, kot novost pa na koči za simbolično ceno oz. obrabnino omogočajo tudi izposojo samovarovalnega kompleta, čelade in plezalnega pasu. Prav tako je nova oskrbniška ekipa razširila jedilnik, tako da je izbira resnično velika, kuhanje na najviše ležeči slovenski planinski koči pa temelji na sveži zelenjavi in domači pripravi.