Ob odprtju so fitnes na prostem preizkusili predvsem otroci. Foto: David Verlič
Ob odprtju so fitnes na prostem preizkusili predvsem otroci. Foto: David Verlič

Ureditev vadbene jase je zajemala nadomestitev že dotrajane obstoječe opreme ter namestitev novih vadbenih orodij. Osrednji element je vadbeni poligon, razlika glede na stara orodja pa je v tem, da so nekdaj združeno ravno in poševno klop namestili vsako posebej.

Mestna občina, ki je bila glavni investitor, je uredila še okolico vadbenega poligona. Namestili so lesene klopi za sedenje, informativni pano, ki je združil dosedanje table na tej lokaciji, smetnjake za ločeno zbiranje odpadkov, stojalo za kolesa in pitnik.

Vadbeno jaso so obogatili tudi z jeklenim poligonom za vadbo na prostem, ki ga je podarila Skupina SIJ v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.