Foto: ZRC SAZU
Foto: ZRC SAZU

Akcijo vse od leta 2016 vodi ZRC SAZU, pri izboru pa tudi tokrat sodelujemo na naši spletni strani. Strokovna komisija je izbirala med skoraj 300 vašimi predlogi, ki ste jih pošiljali čez leto. Na zadnjem situ so po abecednem vrstnem redu ostali naslednji vaši predlogi (kot enajsta beseda pa je dodana Delova beseda leta):

− bot
− draginja
− energent
− femicid
− gasilec
− predator
− predsednica
− povzemalnik
− supervolilno leto
− svoboda
− vojna

Oddajte svoj glas za besedo leta!
V komisiji so sodelovali člani ZRC SAZU-ja (z desne) Petra Svoljšak, Agata Tomažič, Simona Klemenčič, Kozma Ahačič, Gregor Pobežin, Marijan Dović in novinar Slavko Jerič. Foto: ZRC SAZU
V komisiji so sodelovali člani ZRC SAZU-ja (z desne) Petra Svoljšak, Agata Tomažič, Simona Klemenčič, Kozma Ahačič, Gregor Pobežin, Marijan Dović in novinar Slavko Jerič. Foto: ZRC SAZU

Glasovanje bo potekalo vse do 20. januarja, ko bosta na posebnem dogodku razglašeni tako beseda leta kot kretnja leta.

Komisija je razglasila tudi najboljši neologizem oziroma novotvorjenko leta 2022: to je vedobežnik. In še razlaga: "kdor beži pred znanjem, védenjem, kdor se boji resnice".

Prebudite v sebi pesnika
Pred izborom vas čaka še ena naloga. Podobno kot prejšnja leta bomo tudi tokrat izbirali pesem leta. Vaša naloga je, da sestavite pesem, v katero vključite vse (zgornje) besede finalistke. Upoštevali bomo vse pesmi, ki jih boste zapisali v komentarjih pod to novico ali poslali na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si.

Dozdajšnje besede leta

2016 begunec
2017 evropski prvaki
2018 čebela
2019 podnebje
2020 karantena
2021 PCT