Komisija je kot neologizem izpostavila drečko. Foto: Reuters
Komisija je kot neologizem izpostavila drečko. Foto: Reuters

ZRC SAZU in Številke tretje leto izbiramo besedo leta, poslali ste več kot 200 različnih predlogov, strokovna komisija pa je izbrala deset finalistk.

Besede finalistke (po abecednem redu):
čebela
generalka
mikroplastika
orbanizacija
risoroman
skodelica kave
sovraštvo
tekstati
tipanka
varda

Znana že najbolj izvirna nova beseda
Komisija je med neologizmi kot najbolj obetavnega izbrala izraz drečka, sestavljen iz besed drek in vrečka, ki pomeni vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah. Komisija je bila navdušena tudi nad izrazom (po)franati, ki je tvorjen po analogiji s (po)guglati in pomeni iskati na slovarskem portalu Fran.

Iščemo tudi najboljšo pesem
Za besedo leta boste lahko glasovali med 3. in 10. januarjem. Že zdaj pa je odprt razpis za najboljšo pesem, ki jo lahko sestavite iz zgornjih besed finalistk. Pošljete jo lahko na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si ali pa jo pustite v komentarjih pod to novico. Najboljša pesem bo nagrajena.

Dosedanje besede leta:
2016: begunec
2017: evropski prvaki
2018: ?