Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

a) Oprostitev plačevanja prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

a. socialno ogroženi;
b. invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
c. invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
d. osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo le na podlagi pravnomočne odločbe organa, s katero je ugotovljena upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Oproščeni so za enako obdobje, za katero so upravičeni do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo zavezanca (obrazec »Sprememba zavezanca med člani družine«).

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na naslednjem obrazcu Vloga za oprostitev.


b) Oprostitev plačevanja prispevka – signal

Če spremljate RTV programe preko oddajniškega omrežja in imate moten sprejem, vas pozivamo, da na RTV Slovenija naslovite vlogo za izvedbo meritve signala. Meritve kakovosti signala opravi RTV Slovenija na svoje stroške.

Če bodo meritve potrdile, da signal ne ustreza minimalnim zahtevam kakovosti, boste oproščeni plačila RTV-prispevka v višini, določeni za sprejem televizijskih programov, še vedno pa ostajate zavezanec za plačilo prispevka v višini, določeni za sprejem radijskih programov (razen v primeru, da signal ni ustrezen niti za sprejem radijskih programov). Oprostitev plačila prispevka za TV sprejemnik velja do ureditve kvalitetnega sprejema RTV programov preko drugih virov (satelit, kabelska TV, internetna televizija).

V primeru slabega sprejema RTV programov z oddajniškega omrežja si torej lahko zagotovite kvaliteten sprejem npr. s priklopom na kabelsko omrežje ali z nabavo satelitske opreme. V tem primeru vam RTV Slovenija nudi možnost sofinanciranja stroškov v višini do 153 evrov.


Televizijske programe RTV Slovenija je mogoče sprejemati tudi preko satelita. Pojasnila o pogojih za najem satelitskih kartic RTV Slovenija so vam na voljo na telefonski številki 01/475-46-46 oziroma vam jih pošljemo na pisno zahtevo.